Prezentare Domenii acreditate Descrierea procesului de verificare Tratarea reclamatiilor si apelurilor Politici   Informatii privind tarifele de verificare

INFORMATII PRIVIND TARIFELE ACTVITATII DE VERIFICARE   Tarifele de verificare sunt astfel structurate incat sa permita accesul operatorilor / partilor responsabile la procesul de verificare a raportului de emisii anual in vederea conformarii cu legislatia in vigoare, iar pe de alta parte sa asigure stabilitatea si dezvoltarea Organismului de verificare. In structurarea tarifului pentru fiecare operator / instalatie se tine cont de :
   - grupa /domeniul de activitate a instalatiei
   - categoria de emisii (A,B, C, instalatie cu emisii reduse)
   - natura , complexitatea si procesele din instalatie : tipul emisiilor, numarul surselor de emisie si a fluxurilor de sursa, numarul si tipul instrumentelor de masura, evaluarea incertitudinii
   - metodologia de monitorizare utilizata si complexitatea acesteia ( ex: valori implicite ale parametrilor de calcul sau determinate prin analiza, proceduri privind analizele, frecventa analizelor si planuri de esantionare, probleme specifice referitoare la utilizarea biocombustibililor, tratarea lacunelor de date, metodologii alternative de monitorizare)
   - sistemul de control ( evaluarea riscurilor de catre operator si activitatile de control efectuate)
   - localizarea instalatiei
   - componenta echipei de verificare
   - timpul alocat activitatilor de verificare
   - scepticismul profesional
   - optiunea operatorului de a fi efectuata o preverificare
   - cerere si oferta in domeniu