Prezentare Domenii acreditate Descrierea procesului de verificare Tratarea reclamatiilor si apelurilor Politici   Informatii privind tarifele de verificare

PROCESUL DE VERIFICARE

   Principiile verificarii sunt:
  - Fiabilitate –principiul fundamental al verificarii, asigura ca raportul de emisii verificat este o reprezentare de incredere a realitatii, asigurand utilizatorii sai ( autoritati competente, operatori, VEGES, organism de acreditare, public, alte parti interesate) ca acesta nu contine inexactitati materiale.
  - Impartialitate – deciziile se bazeaza pe dovezi obiective obtinute prin procesul de verificare si nu sunt influentate de alte interese sau de alte parti.
  - Competenta – personalul trebuie sa dispuna de abilitati, experienta, infrastructura suport si capacitatea necesare pentru a efectua in mod efectiv activitatile de verificare.
  - Abordarea bazata pe fapte in luarea deciziilor - raportul de verificare se bazeaza pe dovezile colectate printr-o verificare obiectiva a raportului de emisii al operatorului.
  - Deschidere – operatorul este informat asupra stadiului verificarii raportului de emisii, inexactitatilor si neregularitatilor identificate.
  - Confidentialitate – informatiile confidentiale obtinute sau create pe parcursul activitatii de verificare sunt protejate si nu sunt dezvaluite in mod necorespunzator.


  Procesul de verificare consta intr-o serie de etape obligatorii interconectate si independente.
  1) Angajament preliminar
  - evaluare preliminara a angajamentului de verificare
  2) Abordarea procesului de verificare
  - selectarea echipei de verificare
  - comunicarea cu clientul : operator / parte responsabila
  - planificarea verificarii
  ●analiza strategica
  ●analiza de risc
  ●planificarea verificarii
  3) Verificarea
  ● analiza procesului ( verificarea propriu zisa, inclusive vizita amplasamentului)
  ● compilarea documentatiei interne de verificare (raportul echipei de verificare) si inregistrari;
  ●elaborarea proiectului raportului de verificare;
  4) Analiza si emiterea raportului de verificare
  ● evaluarea independenta a proiectului raportului de verificare;
  ● emiterea raportului de verificare ( final).


  Informatii solicitate operatorului:

  ▪toate versiunile aprobate ale planului de monitorizare si autorizatia/autorizatia revizuita privind emisiile de gaze cu efect de sera ale instalatiei, in vigoare;
  ▪toate procedurile care sunt mentionate in planul de monitorizare aprobat;
  ▪raportul de imbunatatire din anul precedent, daca raportul de verificare precedent contine inexactitati / neregularitati si recomandari pentru imbunatatire;
  ▪evaluarea riscurilor efectuata de operator ( dupa caz);
  ▪planul / planurile de esantionare aprobat(e) de AC ( dupa caz);
  ▪calculul incertitudinii ( dupa caz);
  ▪raportul de emisii si de verificare din anul anterior ( pentru operatorii / clientii noi);
  ▪toata corespondenta relevanta cu AC;
  ▪informatii privind bazele de date si sursele de date utilizate in scopul monitorizarii si raportarii, si dovezile suport care au stat la baza monitorizarii si calcularii emisiilor de GES;
  ▪aprobarea AC pentru a nu efectua vizita amplasamentului ( dupa caz);
  ▪raportul de monitorizare
  ▪orice alte informatii relevante necesare pentru a planifica si a efectua verificarea.


  Informatii furnizate operatorului:

  ▪ componenta echipei de verificare, cu specificarea locului de munca de unde provine fiecare persoana si rolul in cadrul echipei se transmite nominal, fiecarui operator
  ▪programul activitatilor si sarcinilor de verificare - planul de verificare;
  ▪progresul / stadiul procesului de verificare;
  ▪recomandarea obtinerii aprobarii de la AC a planului de monitorizare modificat sau incomplet pana la emiterea raportului de verificare;
  ▪recomandarea notificarii catre AC a schimbarilor nesemnificative ale planului de monitorizare;
  ▪inexactitati, neregularitati si neconformitati identificate pe parcursul activitatii de verificare si recomandarea ca acestea sa fie remediate pana la emiterea raportului de verificare;
  ▪recomandari pentru imbunatatirea metodologiei de monitorizare;
  ▪progresul analizarii reclamatiei sau apelului, dupa caz;
  ▪decizia finala asupra reclamatiei sau apelului, dupa caz;